MEP

MEP là một trong những lĩnh vực dịch vụ của Công ty TNHH Dịch Vụ Tổng Hợp Lam Hồng cho các dự án với tư cách là tổng thầu. Phụ trách cung cấp, lắp đặt, thử nghiệm và vận hành Hệ thống MEP (Cơ khí – Điện – Hệ thống nước) – Và luôn nhận được đánh giá cao từ đối tác khách hàng.
Thừa thắng xông lên, Công ty TNHH Dịch Vụ Tổng Hợp Lam Hồng quyết định mở rộng công ty, trở thành đơn vị chuyên phụ trách cung cấp, lắp đặt, thử nghiệm và vận hành không chỉ dành cho các dự án mà Công ty TNHH Dịch Vụ Tổng Hợp Lam Hồng tổng thầu mà còn các dự án riêng lẻ khác.
Nhằm nâng cao sự chuyên nghiệp, tính chuyên môn, chủ động hơn trong kiểm soát cả lịch trình và chất lượng cũng như liên quan đến chi phí cho dự án cho các dịch vụ hệ thống MEP mà công ty phụ trách.
Công ty TNHH Dịch Vụ Tổng Hợp Lam Hồng định hướng trở thành đơn vị cung cấp hệ thống MEP chuyên nghiệp và uy tín trên thị trường.